10 jaar BSN en nu verder!

Een meisje op een stoel leest voor aan een groepje aandachtig kijkende peuters

Voorlezen bij de peuters

De Brede School Nesselande bestaat 10 jaar. De plannen voor de BSN dateren uit 1999 en in 2001 was de oprichting een feit. De ambitie van de BSN is en blijft om een brede samenwerking tot stand te brengen vanuit een eenduidige pedagogische visie. Hoofdrolspelers van toen zijn ook nu nog actief in de samenwerking: Het Spectrum, Het Tangram, Passe Partout, kinderopvang BijDeHand, Stichting Buurtwerk Alexander, Zorg- en wooncompas en Helias.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd: niet alleen de wijk maar dus ook het aantal kinderen is enorm toegenomen met als gevolg een groeispurt van de scholen en de kinderopvang. BijDeHand is met 30 kindplaatsen BSO gestart en heeft er nu meer dan 400 per dag! (ook de kinderdagverblijven kennen een dergelijke groei) De scholen hadden 10 jaar geleden met zijn 3-en 150 kinderen en nu 1500!!! Voor alle partijen dus een vertienvoudiging wat heeft geresulteerd in 2 prachtige kindclusters en vele nieuwe locaties van BijDeHand. De BSN-partner Wooncompas en ook de deelgemeente Prins-Alexander hebben hier een actieve rol in gespeeld als het gaat om optimaal gebruik maken van ruimtes en gebouwen.

Als aanvulling op de BSN-activiteiten is een aantal jaren na oprichting het wijkarrangement van start gegaan, mogelijk gemaakt door subsidies vanuit de gemeente Rotterdam. Nu door bezuinigingen het wijkarrangement niet meer bestaat , is het goed om stil te staan bij de toekomst van de BSN.

De BSN blijft meer dan een verzameling van organisaties die onder 1 dak huizen! Er is daadwerkelijk afstemming en samenwerking tussen die organisaties, ook na het wegvallen van het wijkarrangement. Dit vertaalt zich in:

U als ouder merkt niet altijd wat de BSN voor u en uw kind betekent. Veel vindt plaats achter de schermen. Echter nog steeds geldt : het kind staat centraal en één en één is meer dan twee!

Peutertjes zitten met hun bordje aan tafel terwijl twee basischool-jongens staan achter hen crackers staan te smeren

Helpen bij het ontbijt bij de kinderopvang