Ontstaan

Een foto van drie kleine kinderen op het schoolplein, die lachen naar de camera

De plannen voor het starten van een brede school dateren al uit 1999. Verschillende onderwijs- en welzijnsinstellingen spraken toen, geïnspireerd door het Zweedse brede school model, de ambitie uit een extra brede samenwerking tot stand te willen brengen vanuit eenzelfde pedagogische visie. In maart 2001 tekenden zeven organisaties een intentieovereenkomst: een openbare, protestants-christelijke en katholieke (dalton) basisschool, kinderopvang, sociaal-cultureel werk (nu buurtwerk), een zorginstelling voor senioren en de deelgemeente.
Dit leidde tot een samenwerking die (nog steeds) meer oplevert dan de som der delen; met andere woorden: één en één is meer dan twee.

Nadat de BSN in 2001 haar deuren opende in een noodgebouw en in 2004 haar definitieve behuizing betrok, is de ontwikkeling razendsnel gegaan. Nieuwe partners kwamen erbij, andere samenwerkingsvormen werden opgezet.

Nog steeds zijn er veranderingen binnen de samenwerkingsvormen. En dit zal zo blijven binnen de BSN-organisatie, die midden in de Nesselandse gemeenschap staat en dus mee verandert met de maatschappelijke ontwikkelingen.