Links

Hier vindt u links naar een aantal websites, die informatie geven over de wijk Nesselande, over het begrip Brede School of die op een andere manier relevant zijn voor wie geinteresseerd is in de Brede School Nesselande.

Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) Een stichting voor sociaal cultureel werk in de deelgemeente Prins Alexander. Zij exploiteert een 6-tal wijk- en activiteitencentra, 2 speeltuinen en 3 jongerencentra. De SBA participeert binnen de Brede School Nesselande met sociaal cultureel werk, buurtschoolwerk en diverse cursussen.

Kinderopvang BijDeHand

Kinderopvang BijDeHand heeft 34 verschillende opvanglocaties in de deelgemeente Prins Alexander en Hillegersberg/Schiebroek.
In Nesselande heeft BijdeHand vier locaties: De Kunstenmakers, Toverkunst, Kakelkunst en Kleinkunst.
Daarnaast organiseert BijDeHand de Tussenschoolse Opvang voor de 3 scholen.


Openbare basisschool
'PASSE-PARTOUT'
PASSE-PARTOUT vormt binnen de Brede School Nesselande de openbare basisschool.
De school heeft 2 locaties in de wijk Nesselande.

Basisschool Het Spectrum. Protestant Christelijke basisschool "Het Spectrum" is onderdeel van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.
Het Spectrum" begeleidt kinderen in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hierbij staat een goed pedagogisch klimaat en dus een prettige leeromgeving centraal.

Basisschool Het Tangram Katholieke dalton Basisschool Het Tangram werkt adaptief, hetgeen betekent dat wij tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. Deze visie is terug te vinden in het Daltononderwijs waarvoor is gekozen.

Dagverblijf Helias Helias maakt samen met de andere locatie in het Lage Land onderdeel uit van Lievegoed Zorggroep Gehandicaptenzorg, een samenbundeling van kleine organisaties die zich op antroposofische basis bezig houdt met de zorg- en hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis.

Woon Compas WoonCompas huisvest senioren en kwetsbare groepen in de regio Rotterdam. Dat doen ze samen met diverse partners met hun eigen specialisme binnen wonen, zorg en welzijn. In hun complexen stimuleren ze ontmoetingen tussen verschillende mensen.